Sông Công - Xử lý phản ánh

Sông Công - Xử lý phản ánh

VNPT Group

More Information

Package Namevn.vnptit.egov.td1022.scg Available onGoogle play
Share :

Ứng dụng hỗ trợ người dân có kênh giao tiếp chính thức với chính quyền, xem các thông báo từ cơ quan nhà nước, phản ánh kiến nghị, dịch vụ công, thanh toán và nhiều dịch vụ chuyên ngành khác
Cơ quan chính quyền xử lý và theo dõi các phản ánh từ người dân

Similar

Apps · New Releases

Games · New Releases

Top